منفی2 بلوک A پروژه نیایش

منفی2 بلوک A پروژه نیایش

آماده سازی کمپ کارگری در تراز منفی 2 پروژه نیایش
پروژه 300 واحد مسکونی نیایش
شرکت انبوه سازان شاهین

Tell:09121247337

اطلاعات تماس

  • IRAN - TEHRAN - JORDAN
  • 09121247337
  • info@mahdishahin.com